სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 30 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1839/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება ელექტრონული ტენდერის გზით ტექნიკის შესყიდვას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი