სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 9 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის მიზნით კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება;
2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა;
3. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი