სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 8 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2020 წლების პროგრამული პრიორიტეტების პროექტის განხილვა-დამტკიცება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი