სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით, კენჭისყრის პროცედურის ჩატარება;

2. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თხოვნით (სამსახურებრივი ბარათი N4250/03) სამეურვეო საბჭოს რესურსებით, კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, სპეციალური სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის – CATI-ს შესყიდვის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

4. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი