სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება;
3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება;
4. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი