სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2014-2018 წლებში გაწეული სამუშაოს პრეზენტაცია;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

3. მიმდინარე საკითხები.

 

დატოვე კომენტარი