სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 15 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”გენერალური დირექტორის მიერ 2018 წლის 10 ოქტომბერს N4141/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის (რომელიც ეხება კომპანია Paramount Pictures-თან ფილმებისა და სერიალ Berlin Station-ის შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულების გაფორმებას, ვინაიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს, საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი