სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ  2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით

აპრილი, 2019 წ.

დატოვე კომენტარი