სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსი გამოცხადდა

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #482; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ.