სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის II კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები
მედიაწარმოება
საქართველოს რადიო
მედია და კომუნიკაცია
ტექნიკური უზრუნველყოფა
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსები და ადმინისტრაცია

დატოვე კომენტარი