სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ 2017 წლის 8 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსი; ქ. თბილისში, მ. კოსტავას ქ. N68-ში, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი და არსებული მესამე კორპუსის შენობების არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვა
დატოვე კომენტარი