სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წელს (31 ოქტომბრის მდგომარეობით) სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
დატოვე კომენტარი