სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი" ბრძანება N251 - თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების მიზნით, ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის ტარიფების დამტკიცებისა და არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ
დატოვე კომენტარი