სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი; დამოუკიდებელი მარწმუნებელი დასკვნა ორგანიზაციის მიერ 2014 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ; 20 აპრილი, 2015 წელი
დატოვე კომენტარი