სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2022-2025 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#553; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ განსაზღვრულ 2022-2025 წლების პროგრამულ პრიორიტეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.