ქვემო ქართლი და სამცხე ჯავახეთი - ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ტელემაყურებელთა კვლევა
დატოვე კომენტარი