ინფორმაცია თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის
დატოვე კომენტარი