ანგარიში 2016 წლის საგადასახადო აღრიცხვიანობის მიმოხილვის შესახებ - გარე აუდიტი
დატოვე კომენტარი