სი ბემოლ ვიტამინი - მუსიკა - საჭირო იმპულსები და მუდმივი ბრძოლა
სი ბემოლ ვიტამინი - მუსიკა - საჭირო იმპულსები და მუდმივი ბრძოლა
3 ვიტამინი მელომანისგან – ნინო გულიაშვილი და მისი ვიტამინები.