სი ბემოლ ვიტამინი - მუსიკა - მდგომარეობა
სი ბემოლ ვიტამინი - მუსიკა - მდგომარეობა
3 ვიტამინი მელომანისგან – ბიბი კვაჭაძე და მისი ვიტამინები.