საუკეთესო წიგნები - ზაალ ჩიქობავა - ილია ჭავჭავაძის მოთხრობაზე „კაცია ადამიანი“
საუკეთესო წიგნები - ზაალ ჩიქობავა - ილია ჭავჭავაძის მოთხრობაზე „კაცია ადამიანი“