#სახლისკენ - საგანმანათლებლო პროგრამა არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის
#სახლისკენ - საგანმანათლებლო პროგრამა არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის

პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, არაქართულენოვან სკოლებში დახმარე პედაგოგები ქართულ ენას ასწავლიან, 2009 წელს დაიწყო. პროგრამის მიზანია ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის სტრატეგიის ფარგლებში ხელი შეუწყოს ეროვნული უმცირესობებისთვის ქართული ენისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნების შესწავლის პროცესს. პროგრამის მიზანი აარაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და სწავლა/სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერებისგზით. უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის სწავლება და ქართულ კულტურასთან ზიარება დისტანციური სწავლების მეთოდის გამოყენებით. აღნიშნულ თემაზე , გადაცემაში „სახლისკენ“ პროგრამის მენეჯერმა , თამარ კეკელიძემ ისაუბრა.

  

დატოვე კომენტარი