საღამოს პიკის საათი - გაეროს რეკომენდაციები ლგბტ თემის დასაცავად
საღამოს პიკის საათი - გაეროს რეკომენდაციები ლგბტ თემის დასაცავად

საქართველოში ლგბტ ადამიანები განიცდიან დისკრიმინაციას, არიან ძალადობის მსხვერპლი. ვითარების შესასწავლად და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შესამუშავებლად საქართველოში ბოლო ათი დღის მანძილზე მუშაობდა გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტი ვიქტორ მადრიგალ-ბორლოზი. უწინარესად რა სჭირდება ჩვენს ქვეყანას ლგბტ ადამიანების უსაფრთხოების, ღირსეული ცხოვრების, რეალური უფლებრივი თანასწორობის მისაღწევად – კანონმდებლობის ცვლილება, პოლიტიკური ნება თუ კულტურული ძვრა საზოგადოებაში – სწორედ ამაზე ლაპარაკობს „საღამოს პიკის საათში“ გაეროს ექსპერტი.

სტუმარი: გაერთიანებული ერების დამოუკიდებელი ექსპერტი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ძალადობისაგან და დისკრიმინაციისაგან დაცვის საკითხებში ვიქტორ მადრიგალ-ბორლოზი

 

  

დატოვე კომენტარი