რადიო ექსპრესი - 1888 წლის ქართველიშვილისეული „ვეფხისტყაოსანი“, მიხაი ზიჩი, ქუთაისში და თბილისში დადგმული „ცოცხალი სურათები“ და პოემის გმირების პროტოტიპები
რადიო ექსპრესი - 1888 წლის ქართველიშვილისეული „ვეფხისტყაოსანი“, მიხაი ზიჩი, ქუთაისში და თბილისში დადგმული „ცოცხალი სურათები“ და პოემის გმირების პროტოტიპები

სტუმარი: ლუარსაბ ტოგონიძე – მკვლევარი.

დატოვე კომენტარი