პიკის საათი - „კონსულტაციის საათი“
პიკის საათი - „კონსულტაციის საათი“

„ქორწინება რომ ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის უფლებრივად თანასწორი და ნებაყოფლობითი კავშირია, ეს ჩვენი კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებაა. თუმცა, მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს სამართლებრივ შედეგებს, უფლებებსა და მოვალეობებს მეუღლეებს შორის.“

რესპონდენტი: არჩილ სოფრომაძე – იურისტი; სამართალმცოდნე.

ავტორი: ეკა ხითარიშვილი.

  

დატოვე კომენტარი