პიკის საათი - „კავკასიის ქალები - ასმათ საღირიძის სამყარო“
პიკის საათი - „კავკასიის ქალები - ასმათ საღირიძის სამყარო“

კავკასიაში მცხოვრებ ქალთა სამოსელის მინიატიურული კოლექცია კარგად ასახავს იმ მრავალფეროვნებას, თავისებურებებს, მსგავსებასა და განსხვავებას, რომლითაც ასე სავსე და მდიდარია კავკასია.

რესპონდენტი: ასმათ საღირიძე – ეთნოგრაფი.

ავტორი: მარიამ ჩოჩია.

  

დატოვე კომენტარი