პიკის საათი - იდენტობა - არქეოლოგიური კვლევა
პიკის საათი - იდენტობა - არქეოლოგიური კვლევა

რუბრიკის სტუმრები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ფარგლებში არქეოლოგიური კვლევა-ძიების სპეციფიკაზე საუბრობენ.

სტუმრები: მაია ჩოლოყაშვილი – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქეოლოგიური სამსახურის სპეციალისტი,

ბექა ბარამიძე – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი.

წამყვანები: სოფო გოდიაძე, ნიკა ლობილაძე.

პროდიუსერი: ეკა ტალახაძე.