პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება

ვისთვის ამოქმედდა პირველი იანვრიდან ახალი მოთხოვნები და რა აუცილებელი პროცედურები უნდა გაიარონ მათ და როგორ?!
სტუმარი : ირაკლი იზორია – ფონდი “პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის” დიექტორი, ვაჟა იორდანიშვილი – ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტესტირების ცენტრების ასოციაციის ხელმძღვანელი.