კონსტანტინე გამსახურდია "მთვარის მოტაცება" (23-ე გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია "მთვარის მოტაცება" (23-ე გადაცემა)

ისინდი – კითხულობს გიორგი კაჭახიძე