ტეგი: ლიტერატურული თეატრი

კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXVIII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXVII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXVI გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXV გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXIV გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXIII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XXI გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XX გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XIX გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XVIII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XVII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XVI გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XV გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XIV გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XIII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XII გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (XI გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (X გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია - დიდოსტატის მარჯვენა (IX გადაცემა)