კონსტანტინე გამსახურდია "მთვარის მოტაცება" (26-ე გადაცემა)
კონსტანტინე გამსახურდია "მთვარის მოტაცება" (26-ე გადაცემა)

აზნაურის აღსარება – კითხულობს მერაბ შარიქაძე

(პირველი ნაწილი)