ღია სტუდია - მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა
ღია სტუდია - მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა

„მოსამართლე ხელშეუხებელი არ არის და მისი პასუხისმგებლობის საკითხიც შეიძლება იყოს განხილული როგორც სადისციპლინო კომისისზე, ასევე სერთაშორისო ინსტანციებში. ა|ო კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა შეისწავლა კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ გამოტანილი დისციპლინარული სასჯელები, მათი აღსრულება და მივიდა დასკვნამდე, რომ საერთო სასამართლოების ორგანულ კანონში არის ხარვეზი: არ არის გათვალისწინებული, უკანონოდ გათავისუფლებული მოსამართლის სამსახურში აღდგენა. ამ ხარვეზის გასწორების რეკომენდაციით არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს მიმართა.“

სტუმარი: ქეთი ფრუიძე – პროექტ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით“, იურისტი.

  

დატოვე კომენტარი