ჩვენი საქართველო - დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში - კანონმდებლობა და პრაქტიკა
ჩვენი საქართველო - დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში - კანონმდებლობა და პრაქტიკა

სტუმარმა და წამყვანებნა ისაუბრეს საქართველოს კანონმდებლობაში ყველა ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული საკანონდებლო ნორმების, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ადმინისტრაციული პრაქტიკის და დისკრიმინაციის მსხვერპლის უფლებების დაცვის მექანიზმების თაობაზე; დისკრიმინაციის მსხვერპლთა დაცვის მიზნით სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებული კონკრეტული ნაბიჯების – საქართველოში დისკრიმინაციის მსხვერპლი ორსული ქალების, ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობებისა და სხვა ჯგუფების უფლებების დაცვის თვასლაზრისით არსებული ვითარებისა და მათი დაცვის მიზნით განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. გადაცემაში ასევე ისაუბრეს დისკრიმინაციის მსხვერპლთა ეფექტური დაცვის ხელშემშლელი საკანონმდებლო ნორმებისა და მათი გამოსწორების აუცილებლობის თაობაზე.

სტუმარი: ქეთი შუბაშვილი – სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი;

  

დატოვე კომენტარი