ჩვენი ფერმა - როგორ უნდა გაყიდოს ფერმერმა საკუთარი პროდუქტი
ჩვენი ფერმა - როგორ უნდა გაყიდოს ფერმერმა საკუთარი პროდუქტი

მთავარი თემა: როგორ უნდა გაყიდოს ფერმერმა საკუთარი პროდუქტი, რეალიზაციის ფორმები, სტუმარი – ბექა გონაშვილი, ფერმერი.

რუბრიკა – რჩევები მებაღეებს – სიმინდის კულტურისათვის საჭირო აგროტექნიკური ღონისძიებები.

რუბრიკა „ფერმიდან სუფრამდე“ – რჩევები მომხმარებლებს – როგორ შევარჩიოთ სიმინდი.