ტეგი: ჩვენი ფერმა

ჩვენი ფერმა - ქართველი მეფუტკრის წარმოებული თაფლის ნიმუშის წარმატება
ჩვენი ფერმა - ვეტერინარია, ჯანმრთელობის დაცვა ფერმებში
ჩვენი ფერმა - კენკრას ბრენდი - სიახლე საქართველოს ბაზარზე
ჩვენი ფერმა - სიახლე სოფლის მეურნეობაში
ჩვენი ფერმა - საქართველოში არსებული ფიტოსანიტარული მდგომარეობა და მცენარეთა დაცვის სტრატეგია
ჩვენი ფერმა - სანერგე მეურნეობა და ექსკლუზიური ხეხილის ჯიშები
ჩვენი ფერმა - საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მსხვილფეხა საქონლის ექსპორტს შეეხება
ჩვენი ფერმა - რაფსის კულტურის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია და მისგან წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ბიოდიზელი
ჩვენი ფერმა - საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ახალი კანონპროექტი აკვაკულტურის შესახებ
ჩვენი ფერმა - ზამთრის პერიოდის მნიშვნელოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებები
ჩვენი ფერმა - მეფუტკრეობა, ქართული თაფლის ანალიზის შედეგები
ჩვენი ფერმა - ქართული რძის წარმოება და რძის სექტორში არსებული გამოწვევები
ჩვენი ფერმა - შავი სიმინდი, უბუსუსო კივი, ყვითელი კენკრა და სხვა ეგზოტიკური ხილი და ბოსტნეული ლოლაძეების ფერმიდან
ჩვენი ფერმა - მესხური ღვინო ამერიკულმა „ფორბსმა“ 2020 წლის ექვს საუკეთესო ღვინოს შორის დაასახელა
ჩვენი ფერმა - 2020-ში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
ჩვენი ფერმა - ბერლინში ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენა „მწვანე კვირეული 2020“
ჩვენი ფერმა - დუალური განათლების მოდელის დანერგვის მნიშვნელობა აგრარულ პროფესიულ განათლებაში
ჩვენი ფერმა - ბიო დინამიური მეურნეობა,მეღვინეობა და მევენახეობა რუისპირში
ჩვენი ფერმა - კლიმატის ცვლილებების გავლენა სოფლის მეურნეობაზე
ჩვენი ფერმა - წლის გამორჩეული აგროგმირი