ჩვენი ფერმა - კოოპერაციის მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში
ჩვენი ფერმა - კოოპერაციის მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში

სტუმარი: მარიამ ჯორჯაძე – ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ თავმჯდომარე.