ჩვენი ფერმა -  ახალი „ქართული რძის ნიშანი“
ჩვენი ფერმა - ახალი „ქართული რძის ნიშანი“

სტუმარი:  ლელა კობახიძე – კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი.
„ფერმერი ფერმერს“ – წარმატებული ფერმერის გამოცდილების გაზიარება ტელეგადაცემიდან „ფერმა“;
„რჩევები მებაღეებს“ – ქვემო ქართლის მეხილეობის ზონაში ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება;
ფერმიდან სუფრამდე- რჩევები მომხმარებელს – როგორ შევარჩიოთ ბალი და ალუბალი.