ჩვენი ფერმა - ახალი „ქართული რძის ნიშანი“
ჩვენი ფერმა - ახალი „ქართული რძის ნიშანი“

სტუმარი – კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი, ლელა კობახიძე.
რუბრიკაში „ფერმერი ფერმერს“ – აჭარელი ეკომიგრანტის, თენგიზ ბერიძის რჩევები სათბურის ინოვაციური მეთოდით გათბობის შესახებ. რეპლიკაცია ტელეგადაცემიდან „ფერმა“;
რუბრიკა – „რჩევები მებაღეებს“ – ქვემო ქართლის მეხილეობის ზონაში ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება;
რუბრიკა – „ფერმიდან სუფრამდე“ – რჩევები მომხმარებელს – როგორ შევარჩიოთ ბალი და ალუბალი.