ჩაი ორისთვის - კაცი, რომელმაც მთელ მსოფლიოს შარვალი ჩააცვა / გუინპლენი და კვაზომიდო 93 წელს
ჩაი ორისთვის - კაცი, რომელმაც მთელ მსოფლიოს შარვალი ჩააცვა / გუინპლენი და კვაზომიდო 93 წელს
  • იმპრესიონისტი, პოსტიმპრესიონისტი, დიდი რეჟისორის მამა;
  • საბრალო(ნი) – გუინპლენი და კვაზომიდო 93 წელს;
  • კაცი, რომელმაც მთელ მსოფლიოს შარვალი ჩააცვა.