ჩაი ორისთვის - ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, რომელმაც 25 წლამდე ინგლისური არ იცოდა
ჩაი ორისთვის - ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, რომელმაც 25 წლამდე ინგლისური არ იცოდა
  • ღვთაებრივი – La Divina – მეტს ამ ქალზე ვერაფერს იტყვი!;
  • მოთხოვნილება + სიტუაცია = განწყობა;
  • ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, რომელმაც 25 წლამდე ინგლისური არ იცოდა.