ჩაი ორისთვის - გაუღიმარი გენიალური კომიკოსი
ჩაი ორისთვის - გაუღიმარი გენიალური კომიკოსი
  • გაუღიმარი გენიალური კომიკოსი;
  • მწერალი, მოაზროვნე, განმანათლებელი, „ენციკლოპეიდის“ დამაარსებელი;
  • მეფე-მოქალაქე, მეფე-ბურჟუა, მეფე-მსხალი;
  • სიტყვა, შედევრი, ხმები.