ზვიად ჭარელიძე და მაია თურქიაშვილი / ნიკოლოზ ჭიკაიძე და ირაკლი ჭიკაიძე / გიორგი ათათია და ოთარ ათათია

მარტივი ლოგიკა

 

დატოვე კომენტარი