#წიგნებისთარო XIV სასკოლო სეზონი! ქუთაისის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი VS თბილისის 124-ე სკოლა
  • ქუთაისის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი: საბა ქარქაშაძე, ქეთა გოგია, ხატია მალიშავა
  • თბილისის 124-ე სკოლა: მარიამ ბაზაძე, გიორგი კუპრაძე, სალი ნოზაძე

წამყვანი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

წიგნების თარო