#წიგნებისთარო XI სტუდენტური სეზონი! თსუ „Palmdale“' VS თსსუ „მოირები“'
  • Palmdale: გიორგი ცხადაძე, ნიკა მეტონიძე, ლევან ლასარეიშვილი
  • მოირები: ესმა ჭარელაშვილი, ანა სოსებაშვილი, ელენე ალფაიძე

წამყვანი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

წიგნების თარო