სტრავინსკი - სიმფონია №1. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი: ვახტანგ კახიძე