საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი მარტი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #449; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ სესხის აღების მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

დატოვე კომენტარი