საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 დეკემბერი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #459; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ გარე გადაღების კამერების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი