საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 დეკემბერი, 2017 (I ნაწილი)

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა – 29 დეკემბერი, 2017 (II ნაწილი)

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #403; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დატოვე კომენტარი