საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 აგვისტო

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #481; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ინფორმაციის ცნობად მიღებისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #482; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #483; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ვიდეო სიგნალების მიქშერების სისტემების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

 

დატოვე კომენტარი