საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 15 მარტი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 15 მარტის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #450; საკრედიტო პროდუქტების უზრუნველსაყოფად სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ უძრავი/მოძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვაზე/დაგირავებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი